Wetgeving België

In België lijken de regels losser te zijn dan in Nederland. Alsnog is de plaatsing van deze fietsen op de weg nog een doorlopend proces, maar wel is er meer vrijheid voor gebruikers om zich op fietspaden te begeven. Er zijn minimale voorwaarden waar deze fietsen aan moeten voldoen, zij vallen onder de categorie bromfietsen.

Regels om een speed pedelec te bezitten in België:

 • U moet minimaal 16 jaar zijn.
 • Net als bij de bromfiets, moet u voor een speed-pedelec minimaal een bromfietsrijbewijs (AM) hebben.
 • Een wit/rode kentekenplaat op uw speed-pedelec is verplicht, het kentekenbewijs hoort u bij u te hebben.
 • U moet een goedgekeurde helm dragen. Dat is volgens norm EN1078, met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Helmen die hieraan voldoen, hebben een CE-markering.
 • Elektrische ondersteuning mag blijven werken tot de snelheid van 45 kilometer per uur.
 • De motor heeft een maximaal vermogen van 4 kW.
 • Op de speed pedelec moet een achteruitkijkspiegel gemonteerd zijn aan de linkerkant.
 • Een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hoort u te hebben.
 • Vanaf 1 januari 2018-gebouwde speed pedelecs moeten een ambergele reflector aan de zijkant hebben, net als een claxon en een remlicht.
 • Speed pedelecs moeten tegenwoordig (vanaf 1 januari 2018) volgens de norm 168/2013 goedgekeurd zijn. De eerdere 2002/24-norm is niet meer van toepassing.

Volgens de overheid hoort de speed pedelec op het fietspad als de maximale snelheid op de rijbaan hoger dan 50 kilometer per uur is. Is het minder of gelijk aan 50 kilometer per uur, dan mag de fietser zelf beslissen of hij op de rijbaan rijdt of het fietspad. Voor andere wegen, zoals langs het water, heeft iedere wegbeheerder de vrijheid zelf te bepalen waar een speed pedelec lokaal mag rijden. Jaagpaden zijn sinds 2017 toegankelijk voor speed pedelecs, met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dit maakt men duidelijk met verkeersborden.

De Belgische tak van de Fietsersbond schrijft over regels betreffende het wegennet het volgende:

 • Wat het beperkt éénrichtingsverkeer (BEV) betreft, kan men via onderborden speed pedelecs toelaten. Hetzelfde geldt voor wegen waar enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten.
 • Voor het gebruik van landelijke wegen die worden aangeduid met het bord F99 kan een pictogram worden toegevoegd dat speed pedelecs toelaat.
 • In fietsstraten zal het voor snelle elektrische fietsers verboden blijven om andere fietsers voorbij te steken.
 • De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers (D9 en D10 borden), blijven verboden voor speed pedelecs.