Verslag Kopgroep vergadering

Op maandag 8 april zijn wij als kopgroep wederom bij elkaar gekomen. Hieronder vinden jullie een overzicht van de dingen die we hebben besproken

Wij hebben de volgende dingen besproken:

1.  Communicatie

2.  Landelijke politiek

3.  Website

4.  Facebook

5.  Evenement

1     Communicatie

We hebben gesproken over waar de communicatie op de Facebook aan moet voldoen om het voor iedereen met name leuk te houden. Dit naar aanleiding van een tragisch ongeval met een elektrische fiets in België waar op een lokaal forum nogal respectloos werd gereageerd. Iets wat wij heel jammer zouden vinden als dat ook op onze Facebookpagina zou gebeuren mocht er zich iets voordoen.

Via de link hieronder kan je zien wat de regels van Facebook zijn.

https://nl-nl.facebook.com/policies

Als enige aanvulling hierop willen we niet dat er reclame gemaakt wordt. Natuurlijk mogen er gesprekken zijn over fietsen en accessoires, maar fabrikanten en dienstverleners moeten elders hun producten verkopen.

Daarnaast hebben ook nogmaals gesproken over wat wie en wat wij zijn als Facebookgroep in het algemeen en als Kopgroep in het bijzonder. Hierin zijn we niet tot andere inzichten gekomen, maar vinden we het wel belangrijk om dit toch nogmaals duidelijk te maken. We zijn geen stichting of vereniging en als zodanig is er dan ook geen formele structuur met een formeel bestuur met formele rollen. Wat we wel zijn is een groep individuen die enthousiast zijn over de speed pedelec en zijn mogelijkheden. Wij zien problemen in de huidige wet en regelgeving omtrent het gebruik van de speed pedelec. Als kopgroep willen wij een actieve bijdrage leveren aan de Facebook groep. Daarnaast gaan we contacten aan met verschillende organisatie om de problemen rond de speed pedelec onder de aandacht te krijgen en te houden. Op die basis vinden wij dan ook dat wij een morele verplichting hebben de Facebook groep op de hoogte te houden van wat wij bespreken.

De contacten met verschillende organisaties heeft met name betrekking op organisatie in Nederland. Voor België hebben gevraagd over er geïnteresseerde zijn om een Belgische kopgroep te vormen. Deze interesse is getoond met we zullen met deze geïnteresseerde contact opnemen en hun zo goed mogelijk helpen dit van de grond te krijgen.

2      Landelijke politiek

Er vindt inmiddels met enige regelmaat contact plaatst tussen verschillende (overheid) instanties. Echter wij vinden dat dit onvoldoende zoden aan de dijk zet en daarom hebben we besloten contact te leggen met de landelijke politiek. Dit heeft twee doelen. Het eerst doel is ook op landelijk niveau de speed pedelec onder aandacht te brengen en dan met name bij de wetgevende instanties (tweede kamer). Daarnaast zullen we (mochten we worden uitgenodigd voor gesprek) ook advies vragen over hoe we de problemen die we zien zo effectief mogelijk te lijf kunnen gaan. We zijn een relatief kleine groep bestuurders, maar met de huidige wetgeving wel een heel kwetsbare.

We hebben contact gezocht met VVD, D66 en GroenLinks. Hopelijk kunnen we binnenkort meer delen met hoe succesvol dit is.

3      Website

Sinds een paar weken zijn we live met een website in België en in Nederlands (www.snellefietser.be en www.snellefietser.nl). We kijken nu nog naar wat technische verbeteringen.

Graag horen we wat voor inhoud de leden van de Facebook-groep graag op de website zouden zien.

We zullen ook alle verslagen van de kopgroep vergaderingen delen op de website

4      Facebook

We hebben kort gesproken over wat we nog verder op de Facebookgroep kunnen doen om mensen betrokken te houden.

Van een iemand op Facebook is er een suggestie om gevaarlijke punten in kaart te brengen. Ook willen we gaan kijken over we een functionaliteit kunnen maken of op Facebook of op de website om anoniem statistieken te verzamelen over welke speed pedelec gerelateerde boetes mensen krijgen.

5      Evenement

Als laatste hebben we gesproken over of er behoefte is aan een speed pedelec evenement. We zijn hier niet onverdeeld enthousiast over, maar mochten mensen hier behoefte aan hebben dan graag aangeven (kan op Facebook). Aanhaken bij een bestaand evenement zou natuurlijk ook een optie kunnen zijn.

Kopgroep zoekt mening gebruikers

Met het oog op de aan veranderingen onderhevige wetgeving zoekt de Kopgroep de mening van gebruikers. Er zijn op verschillende niveau’s gesprekken gaande om het onderwerp speed pedelec en veiligheid op de weg hoger op de agenda te krijgen.

Niet alleen is er voor overleg inzet nodig bij vergaderingen, maar ook is het noodzakelijk om een indruk te krijgen van de mening van speed pedelec-fietsers.  Het is voor de Kopgroep een goede graadmeter om vragen te stellen binnen de Facebook-groep, aangezien deze met meer dan 2.000 leden een relevante vertegenwoordiging kan noemen van alle speed pedelec-rijders in Nederland en België.

Op het moment is deze poll te vinden in de Facebook-groep Speed-pedelec Groep der Lage Landen.

Speed pedelecs: verkeerd begrepen

Deze website is georganiseerd door een groep particuliere fietsers die zich inzet voor breder en veiliger gebruik van de speed pedelec. Dit is een fiets die de eigen trapkracht ondersteunt met sterkere elektrische aandrijving dan men ziet op gewone e-bikes. Hierdoor wordt het mogelijk om op een duurzame, gezonde manier snelheden tot 45 km/h te halen.

Omdat de speed pedelec voor de wet nog in de categorie “brommer” valt, maar daar in de praktijk niet mee te vergelijken is, ontstaan er voor rijders op de weg vaak zeer problematische situaties. Dit zijn signalen waar de Kopgroep zich samen met vele gebruikers en andere partijen over buigt. Op deze website vindt u daarom niet alleen informatie over de speed pedelec en de wetgeving in Nederland en België, maar ook media, de missie, nieuws en standpunten zoals de beleidsnota.